Κατοικία στη Έμπα  –  Ολοκλήρωση και Παράδοση

Ακόμα ένα έργο ολοκληρώθηκε από την εταιρεία μας  με πλήρη επιτυχία και επαγγελματισμό επαληθεύοντας για ακόμη μια φορά την εμπιστοσύνη που συνεχώς μας δείχνεται. Σημαντικό ρολό σε αυτό το επίτευγμα έπαιξε    η άρτια συνεργασία όλων των συμβαλλόμενων υπεργολάβων  σε Ξυλουργικές Εργασίες , σε Μεταλλικές Εργασίες,Ηλεκτρολογικά ,Υδραυλικά και Χρωματισμούς

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website you agree to our use of cookies and privacy statement.