“Νηπιαγωγείο “Ναννάκια” – Ολοκλήρωση και Παράδοση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την Ολοκλήρωση και την παράδοση του έργου  «Νηπιαγωγείο τα Νανάκια» στον Ιδιοκτήτη του Κ. Χριστιάνα  Σαμπάνια  η εταιρία μας θέλει να στείλε τις θερμές της Ευχαριστίες σε όσους έχουν συμβάλει  για την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού έργου.