Ολοκλήρωση Ανακαίνισης σε Κατοικίας Στην Πέγεια

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε με πλήρη επιτυχία η ανακαίνιση σε κατοικία στην Πεγεια επιδιορθώνοντας  υφιστάμενες κακοτεχνίες ,βλάβες όπως επίσης την αναδιαρρύθμιση αλλά και τον εκσυγχρονισμό της . Ακόμα μια φορά η εταιρία εκφράζει θερμά την ευχαρίστηση της σε όλους όσους έχουν συμβάλει / συνεργαστεί για την υλοποίηση του έργου αυτού.