Ξενοφώντος 19
8020, Πάφος Κύπρος

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η  Mariepa Construction Ltd   είναι μια ιδιωτική  εργοληπτική εταιρία που ιδρύθηκε το 2013 για να δραστηριοποιείται στο κλάδο των κατασκευών και των ανακαινίσεων. Η ιδρυση της ήταν το όραμα  δυο φίλων, του Μάριου Χαριλάου (Επιμετρητή Ποσοτήτων) και του Επαμεινώνδα Επαμεινώνδα (Πολιτικό Μηχανικό) όπου το υλοποίησαν σε μια δύσκολη  χρονική περίοδο για τον κλάδο των κατασκευών. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία ήταν ο πολύ καλός συνδυασμός  των δυο επαγγελμάτων για το σωστό προγραμματισμό και την σωστή αξιολόγηση ελαχιστοποιώντας  λάθη και παραβλέψεις.

Αρχικά η Mariepa Construction έδωσε περισσότερη έμφαση στο χώρο των ανακαινίσεων όπου το πνεύμα της ομαδικής εργασίας αλλά και τα θετικά σχόλια που εισχώρησαν στην αγορά από τους πελάτες μας έχουν οδήγηση στην επέκταση της εταιρίας μας στο χώρο των κατασκευών όπου ταυτόχρονα δραστηριοποιείτε.

Η Mariepa ως εταιρία είναι  εγγεγραμμένη στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών ως κατέχει άδεια εργολήπτη ”Δ” τάξης για την κατασκευή οικοδομικών έργων.

 Οι στόχοι της εταιρίας μας είναι να βοηθήσει ανθρώπους  μεσαίας  τάξης όπου τα εισοδήματα είναι σε πιο συμπιεσμένα επίπεδα βρίσκοντας τους λύσης και τρόπους για υλοποίηση των προσδοκιών τους έχοντας πάντα την καλύτερη ποιότητα με χαμηλό κόστος.