Ξενοφώντος 19
8020, Πάφος Κύπρος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Ενεργειακή απόδοση

Βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου κατά την κατασκευή νέας οικοδομής πρέπει να γίνεται μελέτη και εφαρμογή ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.
Για υφιστάμενες κατασκευές η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου μπορεί να επετεύχθη με εξωτερικά συστήματα θερμοπρόσοψης.

Η εταιρία μας και για τις δύο περιπτώσεις έχει μελετήσει και παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια σε συνεργασία με την εταιρία THARKON στην Ελλάδα για την εισαγωγή και εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος θερμοπροσοψής CLIMAPLUS.

Εγγύηση εφαρμογής και συντήρησης μπορεί να δοθεί από το εγκεκριμένο από το εργοστάσιο συνεργείο μας.

 

Συνήθεις ερωτήσεις


Η κακή διαχείριση και ο λανθασμένος συντονισμός μιας ανακαίνισης μπορεί να αποφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα συμβαλλόμενα μέρη όπως :

 • ταλαιπωρία
 • εκτόξευση προϋπολογισμού
 • κακοτεχνία
 • εκτός χρονοδιαγράμματος
 • μη επιθυμητό αποτέλεσμα

Με επιλογή Mariepa εντάσσεται στην ανακαίνιση σας την ομάδα μας αποκομίζοντας αρκετά πλεονεκτήματα όπως :

 • Έμπειρο τεχνικό προσωπικό
 • Ποιότητα εργασιών με καθημερινή επίβλεψη από πολιτικό μηχανικό της εταιρίας.
 • Σωστή επιλογή υλικών εγκριμένα από τον επιβλέποντα Πολίτικο Μηχανικό εξασφαλίζοντας την μέγιστης δυνατή ποιότητα.
 • Οργάνωση εργασιών και διαχείριση οικονομικών καταστάσεων της ανακαίνισης από εγγεγραμμένο ΕπιμετρητήΠοσοτήτων κρατώντας το έργο εντως του αρχικου προϋπολογισμού
 • Αποφυγή και επίλυση των διαφορών
 • Μεγίστη προσπάθεια αποφυγής ταλαιπωρία
 • Ολοκληρωμένη σύνταξη αναλυτικής προσφοράς και επιμέτρησης.
 • Άψογη συνεργασία με τους Μελετητές του έργου.
 • Αυστηρή τήρηση μέτρων ασφαλείας και υγείας
 • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Τήρηση και εφαρμογή όρων των συμβολαίων εργολαβίας.\
 • Αυστηρή τήρηση και εφαρμογή της περιόδου ευθύνης ελαττωμάτων μετά την παράδοση του έργου.
 • Προσωπική επαφή των διευθυντών της εταιρίας με τους εργαζόμενους τους μελετητές και τους ιδιοκτήτες του έργου.
 • Άριστες σχέσεις με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας που διασφαλίζουν την έγκαιρη και ακριβή ολοκλήρωση κάθε έργου.

 

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας μας ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον τομέα των κατασκευών συμμετέχοντας σε σεμινάρια και εκθέσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική μας ικανότητα για υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Κατά την διάρκεια της κατασκευής είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απάντηση σε οποιαδήποτε ανησυχία ή προβληματισμό απασχολεί τους ιδιοκτήτες του έργου είτε αυτό αφορά το οικονομικό είτε το κατασκευαστικό κομμάτι του έργου
 

Προσφορά της Mariepa περιλαμβάνει  :

 • Αναλυτικό δελτίο ποσοτήτων  με εκτίμηση κόστους είτε αυτό εμπίπτει από  συγγραφή υποχρεώσεων με αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών και υλικών από επιβλέποντες συμβούλους ( Μηχανικούς /Αρχιτέκτονες) είτε αυτό εμπίπτει από επιτόπου μεταξύ μας συνάντηση.
 • Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Η Ετοιμασία της προσφοράς   είτε αυτό εμπίπτει από  συγγραφή υποχρεώσεων με αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών και υλικών από επιβλέποντες συμβούλους ( Μηχανικούς /Αρχιτέκτονες) ) είτε αυτό εμπίπτει από επιτόπου καταγραφή των εργασιών είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Ναι η Mariepa έχει την δυνατότητα να αναλάβει εργασίες και εκτός της Πάφου

Ναι υπάρχει ανάλογος του είδους εργασίας. Για παράδειγμα:

 • Όταν  στο έργο υπάρχει σύμβαση με συγγραφή υποχρεώσεων μεταξύ εργοδότη και εργολήπτη μια από αυτές τις υποχρεώσεις είναι ο χρόνος και το ποσοστό κράτησης για ελαττώματα.
 • Όταν στο έργο δεν υπάρχει συγγραφή υποχρεώσεων δίνεται ο χρόνος κάλυψης ελαττωμάτων για εργασίες που πραγματοποιούνται από την Mariepa

Η κάθε πληρωμή γίνεται με την έκδοση πιστοποιητικού πληρωμής  σύμφωνα με το ποσοστό της ολοκληρωμένης εργασίας. Ο ενδιάμεσος χρόνος έκδοσης πιστοποιητικού πληρωμής καθορίζεται από την αρχή. Ευκολίες πληρωμής υπάρχουν κάποιες ευκολίες πληρωμής που προσαρμόζονται αναλόγως των δυνατοτήτων σας. 


Φωτογραφικό υλικόΕπικοινωνήστε μαζί μας  ΚατασκευέςΑνακαίνισηΕνεργειακή κατοικίαΕπιδιορθώσειςΆλλο