Ξενοφώντος 19
8020, Πάφος Κύπρος

Ποιος είναι ο τρόπος Πληρωμής και αν υπάρχουν ευκολίες;

Η κάθε πληρωμή γίνεται με την έκδοση πιστοποιητικού πληρωμής  σύμφωνα με το ποσοστό της ολοκληρωμένης εργασίας. Ο ενδιάμεσος χρόνος έκδοσης πιστοποιητικού πληρωμής καθορίζεται από την αρχή. Ευκολίες πληρωμής υπάρχουν κάποιες ευκολίες πληρωμής που προσαρμόζονται αναλόγως των δυνατοτήτων σας. 

Αλλάζουμε τον χώρο σας, αλλάζουμε την ζωή σας…

Υπάρχει κάποια γραπτή εγγύηση η χρόνος συντήρησης με το τέλος των Εργασιών ;

Ναι υπάρχει ανάλογος του είδους εργασίας. Για παράδειγμα: Όταν  στο έργο υπάρχει σύμβαση με συγγραφή υποχρεώσεων μεταξύ εργοδότη και εργολήπτη μια από αυτές τις υποχρεώσεις είναι ο χρόνος και το ποσοστό κράτησης για ελαττώματα. Όταν στο έργο δεν υπάρχει συγγραφή υποχρεώσεων δίνεται ο χρόνος κάλυψης ελαττωμάτων για εργασίες που πραγματοποιούνται από την Mariepa

Αλλάζουμε τον χώρο σας, αλλάζουμε την ζωή σας…

Ποιό θα είναι το κόστος για την ετοιμασία της Προσφοράς;

Η Ετοιμασία της προσφοράς   είτε αυτό εμπίπτει από  συγγραφή υποχρεώσεων με αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών και υλικών από επιβλέποντες συμβούλους ( Μηχανικούς /Αρχιτέκτονες) ) είτε αυτό εμπίπτει από επιτόπου καταγραφή των εργασιών είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Αλλάζουμε τον χώρο σας, αλλάζουμε την ζωή σας…

Τι συμπεριλαμβάνει η προσφορά της Mariepa;

Προσφορά της Mariepa περιλαμβάνει  : Αναλυτικό δελτίο ποσοτήτων  με εκτίμηση κόστους είτε αυτό εμπίπτει από  συγγραφή υποχρεώσεων με αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών και υλικών από επιβλέποντες συμβούλους ( Μηχανικούς /Αρχιτέκτονες) είτε αυτό εμπίπτει από επιτόπου μεταξύ μας συνάντηση. Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Αλλάζουμε τον χώρο σας, αλλάζουμε την ζωή σας…

Γιατί να επιλέξω Mariepa?

Η κακή διαχείριση και ο λανθασμένος συντονισμός μιας ανακαίνισης μπορεί να αποφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα συμβαλλόμενα μέρη όπως : ταλαιπωρία εκτόξευση προϋπολογισμού κακοτεχνία εκτός χρονοδιαγράμματος μη επιθυμητό αποτέλεσμα Με επιλογή Mariepa εντάσσεται στην ανακαίνιση σας την ομάδα μας αποκομίζοντας αρκετά πλεονεκτήματα όπως : Έμπειρο τεχνικό προσωπικό Ποιότητα εργασιών με καθημερινή επίβλεψη από πολιτικό μηχανικό της εταιρίας. Σωστή επιλογή υλικών εγκριμένα από τον επιβλέποντα Πολίτικο Μηχανικό εξασφαλίζοντας την μέγιστης δυνατή ποιότητα. Οργάνωση εργασιών και διαχείριση οικονομικών καταστάσεων της ανακαίνισης από εγγεγραμμένο ΕπιμετρητήΠοσοτήτων κρατώντας το έργο εντως του αρχικου προϋπολογισμού Αποφυγή και επίλυση των διαφορών Μεγίστη προσπάθεια αποφυγής ταλαιπωρία Ολοκληρωμένη σύνταξη αναλυτικής...

Αλλάζουμε τον χώρο σας, αλλάζουμε την ζωή σας…