Ποιος είναι ο τρόπος Πληρωμής και αν υπάρχουν ευκολίες;

Η κάθε πληρωμή γίνεται με την έκδοση πιστοποιητικού πληρωμής  σύμφωνα με το ποσοστό της ολοκληρωμένης εργασίας. Ο ενδιάμεσος χρόνος έκδοσης πιστοποιητικού πληρωμής καθορίζεται από την αρχή. Ευκολίες πληρωμής υπάρχουν κάποιες ευκολίες πληρωμής που προσαρμόζονται αναλόγως των δυνατοτήτων σας.