Ποιό θα είναι το κόστος για την ετοιμασία της Προσφοράς;

Η Ετοιμασία της προσφοράς   είτε αυτό εμπίπτει από  συγγραφή υποχρεώσεων με αναλυτική τεχνική περιγραφή εργασιών και υλικών από επιβλέποντες συμβούλους ( Μηχανικούς /Αρχιτέκτονες) ) είτε αυτό εμπίπτει από επιτόπου καταγραφή των εργασιών είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.