Γιατί να επιλέξω Mariepa?

Η κακή διαχείριση και ο λανθασμένος συντονισμός μιας ανακαίνισης μπορεί να αποφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα συμβαλλόμενα μέρη όπως :

 • ταλαιπωρία
 • εκτόξευση προϋπολογισμού
 • κακοτεχνία
 • εκτός χρονοδιαγράμματος
 • μη επιθυμητό αποτέλεσμα

Με επιλογή Mariepa εντάσσεται στην ανακαίνιση σας την ομάδα μας αποκομίζοντας αρκετά πλεονεκτήματα όπως :

 • Έμπειρο τεχνικό προσωπικό
 • Ποιότητα εργασιών με καθημερινή επίβλεψη από πολιτικό μηχανικό της εταιρίας.
 • Σωστή επιλογή υλικών εγκριμένα από τον επιβλέποντα Πολίτικο Μηχανικό εξασφαλίζοντας την μέγιστης δυνατή ποιότητα.
 • Οργάνωση εργασιών και διαχείριση οικονομικών καταστάσεων της ανακαίνισης από εγγεγραμμένο ΕπιμετρητήΠοσοτήτων κρατώντας το έργο εντως του αρχικου προϋπολογισμού
 • Αποφυγή και επίλυση των διαφορών
 • Μεγίστη προσπάθεια αποφυγής ταλαιπωρία
 • Ολοκληρωμένη σύνταξη αναλυτικής προσφοράς και επιμέτρησης.
 • Άψογη συνεργασία με τους Μελετητές του έργου.
 • Αυστηρή τήρηση μέτρων ασφαλείας και υγείας
 • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Τήρηση και εφαρμογή όρων των συμβολαίων εργολαβίας.\
 • Αυστηρή τήρηση και εφαρμογή της περιόδου ευθύνης ελαττωμάτων μετά την παράδοση του έργου.
 • Προσωπική επαφή των διευθυντών της εταιρίας με τους εργαζόμενους τους μελετητές και τους ιδιοκτήτες του έργου.
 • Άριστες σχέσεις με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας που διασφαλίζουν την έγκαιρη και ακριβή ολοκλήρωση κάθε έργου.

 

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας μας ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον τομέα των κατασκευών συμμετέχοντας σε σεμινάρια και εκθέσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική μας ικανότητα για υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Κατά την διάρκεια της κατασκευής είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απάντηση σε οποιαδήποτε ανησυχία ή προβληματισμό απασχολεί τους ιδιοκτήτες του έργου είτε αυτό αφορά το οικονομικό είτε το κατασκευαστικό κομμάτι του έργου