Υπάρχει κάποια γραπτή εγγύηση η χρόνος συντήρησης με το τέλος των Εργασιών ;

Ναι υπάρχει ανάλογος του είδους εργασίας. Για παράδειγμα:

  • Όταν  στο έργο υπάρχει σύμβαση με συγγραφή υποχρεώσεων μεταξύ εργοδότη και εργολήπτη μια από αυτές τις υποχρεώσεις είναι ο χρόνος και το ποσοστό κράτησης για ελαττώματα.
  • Όταν στο έργο δεν υπάρχει συγγραφή υποχρεώσεων δίνεται ο χρόνος κάλυψης ελαττωμάτων για εργασίες που πραγματοποιούνται από την Mariepa